Home

De Paardenmanier biedt begeleiding en coaching aan met behulp van paarden. Bij deze manier van coaching wordt het paard ingezet om je te stimuleren over jezelf en anderen na te denken.

Waarom paarden
Tijdens onze coaching- en begeleidingsmomenten zetten wij paarden in als hulpmiddel. Hierbij doen wij een beroep op de natuurlijke aard van het paard als vlucht- en kuddedier.
Paarden zijn van nature zowel vluchtdieren als kuddedieren. Dit maakt dat ze constant hun omgeving in de gaten houden om heel nauwkeurig te screenen wat er gebeurt waarvoor ze eventueel op de vlucht zouden moeten slaan. Anderzijds zijn paarden voor hun overleving afhankelijk van de andere paarden in de kudde. Dit maakt dat ze goed op elkaar letten en de kleinste signalen van opwinding, welbevinden of pijn snel opmerken.
Je zou kunnen zeggen dat paarden een super gevoelig radarsysteem hebben ontwikkeld waarmee ze hun buitenwereld  constant goed in de gaten houden.
Het lijkt erop dat tijdens het ‘scannen’ paarden geen onderscheid maken tussen paarden, andere dieren of mensen. Paarden reageren vanuit hun natuur op iedereen die zich in de buurt bevind. Dus ook als mensen in de bak of het weiland binnenstappen voelt het paard al snel aan wat het aan je heeft en waarvoor het eventueel op zijn/haar hoede moet zijn.

Hoe werkt paardencoaching
Omdat paarden experts zijn in het scannen van hun omgeving en het lezen van lichaamstaal, gedrag en de innerlijke belevingswereld van de ander zijn ze uitermate geschikt als co-coach. Voor paarden in een kudde is het van levensbelang dat er onderling vertrouwen en zuivere communicatie is en dat het duidelijk is wie de leiding heeft en hoe de onderlinge taakverdeling is. Wanneer hierin iets onduidelijk is zal een paard dat proberen duidelijk te maken dan wel op te lossen.  Dit geldt ook in de omgang met mensen en dat is waar we gebruik van maken tijdens de coaching en begeleiding. Wanneer je bijv. iets anders uitstraalt en/of doet dan wat je van binnen voelt is dat voor een paard ‘onveilig’ en zal het paard hier direct op reageren. Wanneer je voor het paard weer betrouwbaar bent in wat je uitstraalt, doet en voelt zal het paard daar ook direct op reageren. Zo ontstaat er een heel duidelijke feedback van het paard.

Paarden reageren op paarden, andere dieren en mensen voornamelijk non-verbaal, oftewel met hun houding, gedrag en uitstraling. Dit maakt dat paardencoaching een manier van coaching is waarbij niet altijd veel gesproken hoeft te worden.

Tot slot is deze manier van coaching en begeleiding anders omdat het je uitnodigt buiten je comfortzone te gaan. Enerzijds door te ervaren, beleven en doen in plaats van te overdenken en te bespreken. Anderzijds ook door dat we buiten tussen de paarden aan het werk gaan met soms uitdagende opdrachten en activiteiten.

Individueel of in teamverband
Paardencoaching kan zowel individueel of in groepsverband gedaan worden. Bij een team- of bijvoorbeeld gezinscoaching zal het paard niet alleen reageren op de afzonderlijke coachee maar ook op de relatie en interactie tussen elkaar.