Privacyverklaring

Dit is de privacy verklaring van De Paardenmanier coaching en begeleiding met behulp van het paard. Hierin wordt omschreven hoe er wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens die door De Paardenmanier verzameld worden.

De Paardenmanier is een eenmanszaak, gedreven door Margot Goorhuis en gevestigd op de Oerdijk 192 te Okkenbroek. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69328714.

De Paardenmanier verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf hebt verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die De Paardenmanier verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

De Paardenmanier verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:|

  • Voor de interne administratie.
  • Voor het versturen van emails met informatie, vragen of antwoorden.
  • Om telefonisch contact op te kunnen nemen in verband met afspraken.

 

Alleen de door u zelf opgegeven persoonlijke gegevens worden gebruikt. Uw persoonlijke gegevens, behandel ik op dezelfde manier als dat ik wil dat er met mijn persoonlijke gegevens omgegaan wordt, namelijk respectvol.

De persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven maar staan wel op de server van Strato, die de hosting van de website en e-mail van De Paardenmanier verzorgt. 

De Paardenmanier verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van De Paardenmanier via e-mail. 

Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door De Paardenmanier, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten. 

De Paardenmanier gebruikt alleen technische en functionele cookies. We maken ook gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De Paardenmanier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@depaardenmanier.nl

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij De Paardenmanier vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Bent u het niet eens met hoe ik met uw gegevens omga? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via info@depaardenmanier.nl