Kwaliteit en registratie

Kwaliteit is een relatief begrip, zeker binnen de zorg en coachwereld.
Het is niet altijd vastomlijnd wanneer een sessie ‘geslaagd’ is en wanneer je kunt zeggen dat een coach kwaliteit levert. Dit hangt niet alleen af van de coachsessie met de paarden en de professionaliteit van de coach maar ook en vooral van hoe de coachee de sessie(s) ervaren heeft. Het komt voor dat iemand weken, maanden of zelfs jaren later nog eens terug denkt aan de sessie(s) en er andere inzichten of gevoelens bij krijgt. Dit maakt kwaliteit lastig in woorden te vangen en aantoonbaar te maken.
Mijn intentie is om professioneel te werken en aan te sluiten bij wat de coachee nodig heeft. Dit doe ik met aandacht, gevoel en verstand.

Als coach sta ik ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor de Equine Assisted Coach (KREAC) als level 1 en kindercoach. Bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) sta ik ingeschreven als jeugd- en gezinsprofessional.
Hiermee ‘verplicht’ ik mijzelf tot het onderhouden en vernieuwen van kennis en functioneren door het volgen van intervisiebijeenkomsten, studiedagen en de driejaarlijkse certificatie update van het KREAC.
Ik werk als coach volgens de beroepscode van het KREAC en maak gebruik van de door hen opgestelde algemene voorwaarden en klachtenregeling.